Automatització Industrial

Pneumàtica • Instrumentació • Automatismes • Smarthome

Inici Serveis Indústria 4.0
Indústria 4.0
Control de les dades
per a l’eficiència
dels processos

Digitalització de la indústria, la nova realitat industrial


El món virtual i real es fusionen a les fàbriques, aplicant noves tecnologies de la informació en tots els processos productius. Les instal·lacions poden auto gestionar-se de forma més autònoma, flexibilitzant respostes i demandes del mercat.

Tecnical monitoritza i controla el flux d’informació dels processos productius per maximitzar-ne l’eficiència, detectant els estats i facilitant la presa de les decisions oportunes en cada moment.

Es digitalitzen tots els processos de producció basant-se en les tecnologies de la informació, la connexió mitjançant Internet de les coses (IOT) i els nous materials. L'objectiu és interconnectar tots els punts d'una indústria per aconseguir una producció molt més intel·ligent, automatitzada i efectiva.

Solucions a mida 360o

Digitalització
de processos
productius.

Configuració
d’arquitectures
de comunicació.

Desenvolupament
de software
d’anàlisi a mida.

Monitorització,
adquisició i anàlisi
de dades.

Capacitació multi-perfil
i multi-
departament.

Una nova manera d'organitzar els mitjans productius per aconseguir una major eficiència


S'obtenen processos més depurats, repetitius i sense errors ni alteracions.

Producció ininterrompuda i disponible 7 dies a la setmana les 24 hores del dia.

S'optimitzen els nivells de qualitat.

El projecte en etapes

Estudi previ de
la tipologia de
l’empresa.

Avaluació de
possibilitats
d’aprofitament de
les tecnologies I4.0

Protocol
d’aplicació de
cada oportunitat.

Implantació per
fases prioritzant
els retorns més
immediats.

Evolució de les
necessitats del
client. Millora
contínua.

A major eficiència, major estalvi de costos


El temps de producció es redueix dràsticament evitant els temps morts i interrupcions.

Millor precisió en pesos, mesures i mescles.

Treballs de manteniment i de seguiment optimitzats.

Cercle de la informació

Tanquem el cercle de la informació en un procés productiu

Cercle de la informació en un procés productiu

Big Data, Data Mining i Data Analytics


L'anàlisi digital de les dades proporciona informació molt valuosa del comportament de processos industrials


La quantitat d'informació que un sistema d'indústria 4.0 obté dels diferents processos i sistemes industrials, logístics, serveis, consum elèctric, etc. no podria processar-se de forma manual. El flux de dades és molt més eficient amb les xarxes de comunicació digitals, reduint els temps de reacció i optimitzant la presa de decisions.

Es poden prevenir problemes en un procés industrial per la detecció d'estats o mesures anòmales, i determinar quins successos irregulars estan relacionats a través de la predicció, sabent per endavant que un succés pot desencadenar un altre amb certa probabilitat. A partir d'aquesta informació es poden fer simulacions que també permeten predir quins recursos seran necessaris, optimitzant el seu ús de forma automàtica i proactiva, anticipant-se a successos futurs.


ELEMENTS CLAU


Eficiència energètica: gestió energètica global, integrada en l’automatització de planta.

Simplificació de l’explotació d'eines complexes.

Aprofitament d’eines cloud.

Integració de tecnologies: automatització, pneumàtica, sensòrica i d’altres.

Manteniment preventiu.

Optimització d'estocs de recanvi.

Centralització d'avisos i alarmes.

Control digital de consumibles d’una indústria, o de maquinària distribuïda a nivell mundial.


Garanties Tecnical


Qualitat


Tecnical considera el factor "qualitat" com a eina estratègica de diferenciació competitiva i fa un esforç de superació constant en la qualitat dels seus serveis i en la satisfacció de les necessitats i expectatives dels seus clients. Tecnical assumeix aquest compromís aportant els recursos humans i materials necessaris per assegurar la implantació d'un Sistema de la Qualitat conforme a la norma BS EN ISO 9001:2015.Certificació Tecnical BS EN ISO 9001:2015
ENGINYERIA

ENGINYERIA

Ens agafem de la mà del projecte i el guiem a bon port


Enginyeria
DISTRIBUCIÓ

LES MILLORS MARQUES

Automatismes, Pneumàtica i Smarthome

Distribució
ATENCIÓ AL CLIENT

ATENCIÓ AL CLIENT

Estarem encantats de resoldre't qualsevol dubte

Contacta'ns
Top