Automatització Industrial

Pneumàtica • Instrumentació • Automatismes • Smarthome

Inici Serveis de Seguretat
Serveis de Seguretat
Sguretat Industrial

 

Seguretat és tranquil·litat, solucions de seguretat avançades i adaptades a les seves necessitats


La combinació de personal qualificat i tecnologia intel·ligent és la manera més eficaç de protegir les seves instal·lacions.

Anys d'experiència i el nostre caràcter innovador ens permeten oferir solucions professionals, específiques i particulars en cada cas, cobrint totes les necessitats del client en tots els àmbits: Intrusió, vigilància, videovigilància, control d'accessos i presència, incendis detecció i extinció, formació, enginyeria, assistència telefònica 24 hores.

Seguretat Intrusió

INTRUSIÓ

Sistemes anti intrusió per a tot tipus d'instal·lacions.
Perimetral, interior i exterior. Connexió CRA 365 dies a l'any 24h.

Seguretat Videovigilància

VIDEOVIGILÀNCIA

Sistemes de videovigilància per al control total de les seves instal·lacions i sistemes d'anàlisi de vídeo per al control de grans superfícies.

Seguretat Vigilància

VIGILÀNCIA

Sistemes de vigilància dissenyats per satisfer tots els requeriments de seguretat i protecció per a béns o persones.

Seguretat Control d'accessos i presència

CONTROL D'ACCESSOS
I PRESÈNCIA

Sistemes de control d'accés i presència per a la supervisió d'àrees i personal.

Seguretat Incendis detecció i extinció

INCENDIS
DETECCIÓ I EXTINCIÓ

Sistemes de detecció i extinció d'incendis. Extintors, ruixadors, biaix, ignifugacions.

Seguretat capacitació funcional

CAPACITACIÓ FUNCIONAL

Capacitació funcional de tots els nostres serveis impartida per professionals del sector, incloent pràctiques en empresa.

Seguretat Enginyeria

ENGINYERIA

Servei d'enginyeria, programació i integració de sistemes de seguretat.

Seguretat Assistència telefònica 24 hores

ASSISTÈNCIA TELEFÒNICA
24 HORES

Servei d'atenció i assistència telefònica 24 hores 365 dies a l'any amb connexió directa amb un tècnic qualificat.

Tecnocat

Empresa col·laboradora Tecnocat


Registre Especial d'Empreses de Seguretat de Catalunya (R.E.E.S.C) 2013/007

Registre Agents de Seguretat Industrial de Catalunya (R.A.S.I.C) 005003859
ENGINYERIA

ENGINYERIA

Ens agafem de la mà del projecte i el guiem a bon port


Enginyeria
DISTRIBUCIÓ

LES MILLORS MARQUES

Automatismes, Pneumàtica i Smarthome


Distribució
DOMÒTICA

SMARTHOME

Automatització, control i gestió en habitatges i infraestructures

Informa't
Top