Automatització Industrial

Pneumàtica • Instrumentació • Automatismes • Smarthome

FactoryMonitor

FactoryMonitor, tots els paràmetres de producció sota control


Aquest software és 100% personalitzable, es pot adaptar a les necessitats concretes del client, amb una aplicació totalment a mida


Els processos que s'executen automàticament també han de controlar-se. La seva monitorització és sovint més complexa a causa de la velocitat i precisió del procés de producció.

La tecnologia de mesurament és un factor crucial per a la seguretat i la qualitat dels productes. Els sensors de mesurament s'utilitzen en nombroses aplicacions, des del simple sensor estàndard fins als més sofisticats sistemes per a la inspecció en línia. Supervisen amb precisió el procés de producció i els entorns de les màquines alhora que comuniquen en temps real les dades a la unitat de processament.

Les dades recollides pels sensors i actuadors són la base per a l'eficiència de màquines i altres mitjans de producció. Per aprofitar el potencial del "Internet de les coses", calen solucions innovadores que aprofitin la capacitat de comunicació dels sensors industrials moderns, relacionats directament amb la Indústria 4.0.

Software FactoryMonitor sensors indústria

FactoryMonitor

FactoryMonitor permet monitoritzar i controlar processos i fàbriques senceres amb gairebé qualsevol sensor. El personal de manteniment disposa de la informació dels valors en temps real amb una connexió i control continus. Es poden definir alarmes de màxim i mínim, que avisen si algun valor està fora del rang programat, indicant que alguna cosa està fallant mitjançant la generació automatitzada d'alarmes.

També genera tendències gràfiques dels senyals dels sensors, el que permet optimitzar els processos de producció basats en models, i planificar manteniments preventius basats en el flux d'informació i la demanda.

Amb FactoryMonitor es poden monitoritzar sensors de temperatura, humitat, pressions, nivells, cabals, pesos, mesures, proximitat, consums i connexions elèctriques, sensors ambientals, etc.

Sensors intel·ligents: Imprescindibles per a la Indústria 4.0


Els sensors intel·ligents amb capacitat per veure, detectar i comunicar ens donen l'oportunitat de reaccionar proactivament per eliminar errors, parades innecessàries i programar els manteniments, així com optimitzar el control de qualitat per reduir dràsticament el producte defectuós.

Aconseguir processos de producció eficients, competitius i rendibles és un repte en el qual, els sensors intel·ligents i el flux d'informació que proporcionen, poden ajudar de forma decisiva. A aquest propòsit contribueix el software de gestió i control de sensors FactoryMonitor, que permet classificar i interpretar la informació amb un clar objectiu:

Prendre les millors decisions en el menor temps possible


En el context de la Indústria 4.0, la correcta visualització i anàlisi de dades permet l'optimització en profunditat dels processos de les màquines, el que es tradueix en la fabricació d'un producte més competitiu i rendible, que és una de les principals claus de l'èxit empresarial del futur.

A més, tenir la fabrica monitoritzada i controlada, permet augmentar la OEE (Overall Equipment Efectiveness) dels processos productius.


Variador Omron Q2A

VARIADOR Q2A

Nou variador de freqüència Q2A per a aplicacions a mida


Informa't
DISTRIBUCIÓ

LES MILLORS MARQUES

Automatismes, Pneumàtica i Smarthome


Distribució
ENGINYERIA

ENGINYERIA

Ens agafem de la mà del projecte i el guiem a bon port


Enginyeria
Top