Automatització Industrial

Pneumàtica • Instrumentació • Automatismes • Smarthome

Inici Solucions de software a mida OEE Efficiency Monitor
Software OEE Efficiency Monitor

Què és el OEE i com es calcula


Aquest software és 100% personalitzable, es pot adaptar a les necessitats concretes del client, amb una aplicació totalment a mida


Hi ha un paràmetre, provinent en els seus orígens de la indústria japonesa, però que actualment està sent utilitzat cada vegada més per multitud d'empreses a nivell internacional. Es tracta del OEE, per les seves sigles Overall Equipment Efectiveness, o Eficiència General dels Equips. Aquest paràmetre, que va molt més enllà del simple rendiment de la pròpia màquina, és la millor mètrica disponible per optimitzar els processos de fabricació i està relacionat directament amb els costos d'operació.

OEE és la relació directa entre el temps planificat de producció i el temps real de la màquina totalment productiva i informa sobre les pèrdues i colls d'ampolla del procés:

• Aturades no programades, pèrdua de disponibilitat

• Velocitat inferior a l'òptima, pèrdua de rendiment

• Quantitat de producte defectuós, pèrdua de qualitat


Per calcular el OEE cal tenir en compte els 3 factors:

Calcular OEE Efficiency Monitor

El valor d'aquesta eina és percentual, des de 0 a 100%, de manera que es pot traduir a la unitat que es prefereixi per poder calcular el retorn d'inversió (ROI) de les inversions en millores de la instal·lació.

Software OEE Efficiency Monitor


Amb el software OEE Efficiency Monitor la informació del control de la línia de producció, està centralitzada en un PLC. També es disposa d’una pantalla tàctil, on els operaris poden introduir informació de la línia com ara defectes, avaries, temps de pausa, etc. així com altres dades relacionades amb la producció.

Tota la informació és emmagatzemada en una base de dades, per al seu registre i tractament.

Software OEE Efficiency Monitor

L’aplicació mostra paràmetres de tres blocs diferenciats. Estat de la línia, informació horària i informació diària:


Estat de la línia

L’estat de la línia informa sobre quants operaris es troben a la línia, quin és el producte de sortida, i els diferents torns de treball estipulats. En el cas de la imatge es tracta de matí, tarda i nit.


Informació horària

La informació horària mostra, per a l’interval horari present, quin és el nombre de peces que s’ha planificat fer, així com el número de peces fabricades en temps real. Si el color dels paràmetres a temps real és verd, vol dir que s’està per sobre de la previsió. El color vermell indica que s’està per sota dels nivells previstos. Es mostren també els valors de l’hora anterior.


Informació diària

La informació diària ofereix la mateixa planificació i estat actual, afegint-hi nous paràmetres:

• L’indicador PROGRESS és el ritme de peces/hora que s’està produint per complir amb la planificació diària, si és positiu, indica la previsió que al final de la jornada la producció haurà estat major de la planificada.

• L’indicador OEE és l’eficiència productiva, aquest percentatge es basa en l’estat de la disponibilitat, rendiment i qualitat de la producció.

• La barra horitzontal inferior divideix la jornada diària en intervals de 15 minuts, oferint l’indicador visual de si s’ha complert amb la planificació.


Variador Omron Q2A

VARIADOR Q2A

Nou variador de freqüència Q2A per a aplicacions a mida


Informa't
DISTRIBUCIÓ

LES MILLORS MARQUES

Automatismes, Pneumàtica i Smarthome


Distribució
ENGINYERIA

ENGINYERIA

Ens agafem de la mà del projecte i el guiem a bon port


Enginyeria
Top