Automatització Industrial

Pneumàtica • Instrumentació • Automatismes • Smarthome

Inici Solucions de software a mida Picking on Demand (PoD)
Software Picking on Demand (PoD)

Software per millorar el control i l'eficiència en tot el procés productiu


Aquest software és 100% personalitzable, es pot adaptar a les necessitats concretes del client, amb una aplicació totalment a mida


Alguns dels problemes més freqüents que poden sorgir en el procés productiu són la pèrdua de la traçabilitat, la preparació equivocada de subministrament per a la màquina o una lenta recerca de subministraments al magatzem. Amb el software Picking on Demand es controla tot el procés amb dues aplicacions: Control d'alimentació de la màquina i recollida guiada al magatzem. A més, amb el software d'anàlisi de dades, la persona que supervisa les operacions té tota la informació disponible per a controlar i optimitzar tot el procés productiu.

Control d'alimentació de la màquina

El responsable de l’aprovisionament del torn, inicia el procés de preparació de material al terminal mòbil que porta i passa màquina per màquina per veure com està l’estoc de productes necessaris per a la producció del torn. En detectar que falta quantitat d’un material, gràcies al lector que porta incorporat el terminal, llegeix el codi de barres del producte i l’afegeix a la llista de material necessari per a la màquina amb la quantitat predefinida segons les dades que se li han entrat al sistema informàtic. Un cop s’ha finalitzat el recorregut per totes les màquines o punts de treball, es passa la llista de material al procés de preparació o recollida al magatzem.Recollida guiada al magatzem

Amb la llista de material en estat "carregant", el responsable de preparació, inicia el recorregut al magatzem per preparar tot el material necessari segons les informacions del pas anterior. El recorregut al magatzem està optimitzat segons la ubicació dels articles en cada àrea del magatzem, de forma que es redueix el temps de preparació.


Entrega de material

Un cop preparat tot el material de la comanda, es realitza el procés d’entrega a les diferents màquines segons les informacions que s’han adquirit en el primer pas i es dóna com a entregada la comanda.


Administració i anàlisis de dades

En tot moment i des de qualsevol terminal de la fàbrica es pot saber com està, en temps real, l’estat de subministrament de productes. A més des de la mateixa plataforma es poden afegir operaris, màquines, referències de materials i també permet consultar els històrics de preparació, així com veure quin n’és el rendiment mitjançant informes d’indicació de clau de rendiment (KPI).


A destacar


L'aplicació pot estar ubicada en els servidors propis de l’empresa, d’aquesta forma s’assegura que la informació no és accessible a tercers.

Hi ha diferents nivells d’usuaris i administradors que permeten una total adaptació segons les necessitats de cada lloc de treball.

Possibilitat de multiusuari, és a dir, mentre un operari està llegint les necessitats de les diferents màquines, un altre operari pot estar preparant una altra comanda.

L'aplicació per a terminals mòbils és responsiva i s’adapta a les mides del dispositiu en què s’instal·la.

Sistema dissenyat per a ser integrat amb altres sistemes de gestió empresarials.


Variador Omron Q2A

VARIADOR Q2A

Nou variador de freqüència Q2A per a aplicacions a mida


Informa't
DISTRIBUCIÓ

LES MILLORS MARQUES

Automatismes, Pneumàtica i Smarthome


Distribució
ENGINYERIA

ENGINYERIA

Ens agafem de la mà del projecte i el guiem a bon port


Enginyeria
Top